Calificativ *
Calitate *
Competenta *
Disponibilitate *
Pret *
Promptitudine *
Propuneri *

LISTA TARIFE DECONTATE DE CASA DE ASIGURARI

EchoMedSante Clinica Medicala
LISTA TARIFELOR DECONTATE DE CASA ASIGURARILOR de SANATATE pentru ANALIZELE DE LABORATOR

Imunologie

2.2500TSH*1)20,50 RON
2.2502FT4*1)20,83 RON
2.2507Parathormonul seric (PTH)43,00 RON
2.2509Hormonul foliculinostimulant FSH23,82 RON
2.2510Hormonul luteinizant (LH)23,82 RON
2.2514Cortizol27,87 RON
2.2521Testosteron30,10 RON
2.2522Estradiol23,82 RON
2.2523Progesteron25,31 RON
2.2525Prolactina25,31 RON
2.327091Anti-HAV IgM*2)40,98 RON
2.327092Ag HBs *1)31,15 RON
2.327093Anti HCV*1)64,90 RON
2.32710Testare HIV la gravidă *1)33,29 RON
2.40000ASLO*1)11,48 RON
2.40010VDRL*1) sau RPR *1)5,49 RON
2.40013Confirmare TPHA *4)12,29 RON
2.430011Antigen Helicobacter Pylori*1)40,00 RON
2.430012Complement seric C310,84 RON
2.40205Complement seric C410,84 RON
2.43010IgG, seric14,77 RON
2.43011IgA seric14,77 RON
2.43012IgM seric15,10 RON
2.43014IgE seric14,29 RON
2.40053Proteina C reactivă*1)10,67 RON
2.43040Factor rheumatoid*1)9,34 RON
2.43044ATPO39,00 RON
2.43135PSA *1)23,07 RON
2.43136free PSA *6)23,61 RON

Hematologie

2.6001Hemoleucogramă completă – hemoglobină, hematocrit, numărătoare eritrocite,
numărătoare leucocite, numărătoare trombocite, formulă leucocitară, indici eritrocitari*1)
14,01 RON
2.6002Numaratoare reticulocite5,62 RON
2.6003Examen citologic al frotiului sanguin*3)18,62 RON
2.6040VSH *1)2,63 RON
2.60501Determinare la gravidă a grupului sanguin ABO *1)7,54 RON
2.60502Determinare la gravidă a grupului sanguin Rh *1)7,88 RON
2.6059Anticorpi specifici anti Rh la gravidă*1)7,54 RON
2.6101Timp Quick  si INR*1) (International Normalised Ratio)14,68 RON
2.6102APTT12,30 RON
2.6103Fibrinogenemie *1)13,68

Biochimie – serica si urinara

2.1002Proteine totale serice *1)7,04 RON
2.1003Electroforeza proteinelor serice*1)15,20 RON
2.10063Feritina serica*1)40,00 RON
2.1011Uree serică*1)5,86 RON
2.1012Acid uric seric*1)5,86 RON
2.1014Creatinină serică*1), **)5,92 RON
2.1015Bilirubină totală*1)5,86 RON
2.1016Bilirubină directă*1)5,86 RON
2.1020Glicemie*1)5,74 RON
2.10303Colesterol seric total*1)5,74 RON
2.10304HDL colesterol*1)8,19 RON
2.10305LDL colesterol*1)7,69 RON
2.10306Trigliceride serice*1)7,04 RON
2.10402TGP*1)5,86 RON
2.10403TGO*1)5,83 RON
2.10404Creatinkinaza CK10,00 RON
2.10406Gama GT*1)7,99 RON
2.10409Fosfatază alcalină*1)7,79 RON
2.10500Sodiu seric *1)10,00 RON
2.10501Potasiu seric *1)11,00 RON
2.10503Calciu seric total*1)5,37 RON
2.10504Calciu ionic seric*1)7,88 RON
2.10505Magneziemie*1)5,37 RON
2.10506Sideremie*1)7,10 RON
2.10507Fosfor (fosfat seric)*9)13,00 RON
2.2600Examen complet de urina (sumar+sediment) *1)9,34 RON
2.2604Dozare proteine urinare*1)5,37 RON
2.2612Microalbuminuria (albumina urinara) *8)22,00 RON
2.2622Dozare glucoza urinara *1)5,37 RON
2.2623Creatinina urinara *8)8,00 RON

Imunologie

2.2500TSH*1)20,50 RON
2.2502FT4*1)20,83 RON
2.2507Parathormonul seric (PTH)43,00 RON
2.2509Hormonul foliculinostimulant FSH23,82 RON
2.2510Hormonul luteinizant (LH)23,82 RON
2.2514Cortizol27,87 RON
2.2521Testosteron30,10 RON
2.2522Estradiol23,82 RON
2.2523Progesteron25,31 RON
2.2525Prolactina25,31 RON
2.327091Anti-HAV IgM*2)40,98 RON
2.327092Ag HBs *1)31,15 RON
2.327093Anti HCV*1)64,90 RON
2.32710Testare HIV la gravidă *1)33,29 RON
2.40000ASLO*1)11,48 RON
2.40010VDRL*1) sau RPR *1)5,49 RON
2.40013Confirmare TPHA *4)12,29 RON
2.430011Antigen Helicobacter Pylori*1)40,00 RON
2.430012Complement seric C310,84 RON
2.40205Complement seric C410,84 RON
2.43010IgG, seric14,77 RON
2.43011IgA seric14,77 RON
2.43012IgM seric15,10 RON
2.43014IgE seric14,29 RON
2.40053Proteina C reactivă*1)10,67 RON
2.43040Factor rheumatoid*1)9,34 RON
2.43044ATPO39,00 RON
2.43135PSA *1)23,07 RON
2.43136free PSA *6)23,61 RON

Microbiologie

Exudat faringian
2.3025Examen bacteriologic exudat faringian – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)15,29 RON
2.50102Examen fungic exudat faringian-examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29 RON
Examen urină
2.3100Urocultură *1) Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana15,29 RON
Examen materii fecale
2.3062Coprocultura *1) Examen micropscopic nativ si colorat,  cultura si identificare bacteriana15,29 RON
2.50120_1Examen micologic materii fecale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29 RON
2.5100Examen coproparazitologic *1)12,46 RON
2.2701Depistare hemoragii oculte*1)25,00 RON
Examene din secreţii vaginale
2.3074Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1)15,29 RON
2.50114Examene din secretii vaginale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29 RON
Examene din secreţii uretrale
2.3080Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1)15,29 RON
2.50115Examene din secretii uretrale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29 RON
Examene din secreţii otice
2.3050Examen bacteriologic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana*1)15,29 RON
2.50119Examen fungic din secretii otice – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica*1)15,29 RON
Examene din secreţii nazale
2.3022Examen bacteriologic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)15,29 RON
2.50103Examen fungic din secretii nazale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)15,29 RON
Examene din secreţii  conjunctivale
2.3040Examen bacteriologic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)15,29 RON
2.50110Examen fungic din secretii conjunctivale – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)15,29 RON
Examene din colectie purulenta
2.5032Examen bacteriologic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare bacteriana *1)15,29 RON
2.50120_2Examen fungic din colectie purulenta – Examen microscopic nativ si colorat, cultura si identificare fungica *1)15,29 RON
Testarea sensibilitatii la substant antimicrobiene si antifungice
2.313Antibiograma *5)12,23 RON
2.502Antifungigrama *5)14,55 RON
Examinări histopatologice si citologice
2.9021_1Examen histopatologic procedura completa HE*(1-3 blocuri)*7)130,00 RON
2.9021_2Examen histopatologic procedura completa HE*(4-6 blocuri)*7)250,00 RON
2.9010_1Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (1-3 blocuri)*7)160,00 RON
2.9010_2Examen histopatologic procedura completa HE* si coloratii speciale (4-6 blocuri)*7)280,00 RON
29030Teste imunohistochimice*)200 RON/set
29022Citodiagnostic spută prin incluzii parafină (1-3blocuri)100,00 RON
29160Examen citologic cervici-vaginal Babes-Papanicolau*1)40,00 RON
29025Citodiagnostic lichid de punctie80,00 RON
NOTA 1:
*) Un set cuprinde 1 – 4 teste şi se decontează maxim 2 seturi; se efectuează la recomandarea medicilor de specialitate din specialităţile oncologie şi hematologie sau fără recomandarea medicului specialist pe răspunderea medicului de pe anatomie patologică atunci când apreciază necesar pentru stabilirea diagnosticului.
**) Laboratoarele înscriu pe buletinele de analiză rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF) prin formula CKD-EPI 2009 la fiecare determinare a creatininei serice, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice că aceasta este evidenţiat – management de caz pentru boala cronică de rinichi. În situaţia în care pe buletinele de analiză ale pacienţilor cu management de caz, nu este înscrisă rata estimată a filtrării glomerulare (eRGF), investigaţia nu se decontează de casa de asigurări de sănătate.
*1) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie și de medicii cu competență/atestat de îngrijiri paliative care au încheiat contract cu casele de asigurări de sănătate pentru furnizare de îngrijiri paliative în ambulatoriul clinic.
*2) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate de medicii de specialitate.
*3) Se decontează numai dacă este efectuat de medicul de laborator sau de specialişti cu studii superioare nemedicale care au specializare în hematologie în cazul în care hemoleucograma completă prezintă modificări de parametri, fără recomandarea medicului specialist sau de familie, pe răspunderea medicului de laborator.
*4) Se decontează numai în cazul în care VDRL sau RPR este pozitiv, fără recomandarea medicului de familie sau a medicului de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator.
*5) Se decontează numai în cazul în care cultura este pozitivă, fără recomandarea medicului de familie sau de specialitate din specialităţile clinice, pe răspunderea medicului de laborator. Se decontează o antibiogramă/antifungigramă, după caz, pentru fiecare din culturile pozitive identificate.
*6) Se recomandă pentru bolnavii cu afecţiuni oncologice, de către medicii de specialitate din specialităţile clinice oncologie şi hematologie şi de către medicii de specialitate urologie pentru diagnosticul diferenţial al cancerului de prostată. Această investigaţie se decontează şi fără recomandarea medicului de specialitate din specialităţile clinice, numai pentru valori determinate ale PSA cuprinse între 4 – 10 nanograme/ml sau între 4 – 10 micrograme/litru, pe răspunderea medicului de laborator.
*7) Tariful cuprinde bloc inclus la parafină, secţionare, colorare hematoxilin-eozină şi diagnostic histopatologic.
*8) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate de medicii de familie, pentru asiguraţii care au evidenţiat pe biletul de trimitere pentru investigaţii paraclinice management de caz pentru HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă (BPOC) şi boală cronică de rinichi, după caz.
*9) Investigaţii paraclinice ce pot fi recomandate şi de medicii de familie pentru copiii cu grupa de vârstă 2 – 5 ani inclusiv, în cadrul serviciilor medicale preventive.
NOTA 2: Pentru culturile bacteriene şi fungice, preţul include toate etapele diagnosticului: examene microscopice, cultură şi identificare.
NOTA 3: Toate examinările histopatologice şi citologice (cu excepţia testelor imunohistochimice) din pachetul de bază din ambulatoriu se efectuează numai pentru probele recoltate în cabinetele de specialitate din ambulatoriu; din piesele recoltate din ambulatoriu pot fi prelevate maxim 6 blocuri.